Erdélyi Mihály Alapítvány

Bemutatkozás

Dr. Erdélyi Mihály (született 1917.02.18-án) geológus a hazai földtudomány – kiemelten a természettudományos szemléletű és környezettudatos-hidrogeológia – jelentős tudósa volt. A Fasori Evangélikus Gimnázium tanáraként kezdett pályájának főbb állomásai a Magyar Állami Földtani Intézet, ahol térképező geológusként és mélyfúrási osztályvezetőként tevékenykedett. A Bauxitkutató Vállalatnál nyersanyagkutató és készletszámítással foglalkozó szakemberként dolgozott. A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetnél munkásságának főbb területei a hidrogeológia, hidrodinamika, vízminőség és a környezetvédelem voltak. 1970-ben és 1972-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen posztgraduális nívón hidrogeológiát és mérnökgeológiát tanított. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1968-1970 között adott elő, ugyanitt szerezte doktori fokozatát.

1973 és 1975 között a Porto Allegre-i (Brazília) egyetemen oktatott, ugyanitt kormányszakértőként is működött. A világ számos országában – Ghána, Szíria, Irak, Irán, Dél-Jemen, Észak-Vietnam, Líbia – tevékenykedett szaktanácsadóként.

Dr. Erdélyi Mihály

Az 1970-es években pályatársait messze megelőzve, elsőként kísérelte meg a Pannon-medence gravitációs vezérlésű felszínalatti vízáramlási rendszereit szisztematikusan feltérképezni és modern hidrogeológia szemlélettel értelmezni. Ezzel a tevékenységével lefektette az empirikus medencehidraulika hazai alapjait.

Munkásságát mindenkor a hazai környezet, és különösképpen a felszínalatti vizek védelme iránti tudományos elkötelezettség jellemezte, akkor is, amikor ezért hivatalos elismerést, dicséretet nem remélhetett. Különösen igaz ez, az alföldi rétegvizek arzéntartalmának eredetének felismerésére és a Bős-nagymarosi vízlépcső létesítését mindvégig ellenző munkáira.
Hazája és a tudomány iránti hűségét jelzi, hogy a külföldön szerzett gyakorlati, elméleti és oktatási tapasztalatait igyekezett minél hatékonyabban bekapcsolni a hazai geológia és hidrogeológia vérkeringésébe. Erről tanúskodnak tudományos publikációi, meghívott előadóként az egyetemen tartott előadásai és az a segítő, baráti kapcsolat, amely mindenkor kiemelten az ELTE Alkalmazott Földtani Tanszékéhez fűzte.
Erdélyi Mihály 2002. 01. 24-én, 85 éves korában hunyt el. A 2003-ban bejegyeztetett alapítvánnyal az alapítók, felesége, testvére, unokaöccse és unokahúga olyan emléket kívántak neki állítani, amely biztosítja szellemi hagyatékának továbbélését és a hazai természettudományos megközelítésű hidrogeológiában való hasznosulását. Az alapítvány névválasztásával egyben Erdélyi Mihály nevét meg kívánták őrizni az eljövendő geológus nemzedékek számára.
Az alapítás részeként az alapítványtevők Erdélyi Mihály tudományos könyvtárát, valamint kéziratainak gyűjteményét – megőrzésre és ápolásra – az ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszékének adományozzák.

Az alapítvány célja és tevékenységi köre

A hazai alapfokú és posztgraduális szintű vízföldtani képzés feltételeinek javítása, korszerűsítése, a legújabb alapkutatási eredményeknek a tananyagba való naprakész beillesztésével, és a gyakorlatban felgyülemlett tudásanyagnak az oktatásba való közvetlen bekapcsolásával.

Az Alapítvány a fentiekben megjelölt célkitűzésére tekintettel tevékenységét az alábbi közhasznú célok megvalósítása érdekében fejti ki:

a.) Tudományos tevékenység, kutatás (1997. évi CLVI. tv. 26. §. c. 3. pont)

b.) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. tv. 26.§. c. 4. pont)

c.) Kulturális tevékenység (1997. évi CLVI. tv. 26.§. c. 5. pont)

Ennek érdekében az Alapítvány:

A) elsődlegesen

  • a képzés színvonalának emelése, illetve megtartása érdekében belföldi és külföldi vendégelőadók meghívását finanszírozhatja,
  • a képzés és a kutatás színvonalának fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységet tiszteletdíjjal honorálhatja,
  • a képzés és a kutatási tevékenység szinten tartásával ill. megújításával kapcsolatos infrastruktúra-fejlesztéseket támogathatja, - rendezvényeket, továbbképzéseket szervezhet,
  • konferenciákon és tanulmányutakon való részvételt támogathat,
  • az arra érdemes tematikusan a vízföldtanhoz kapcsolódó, diákköri illetve szakdolgozati munkákat különdíjjal jutalmazhatja,
  • minden egyéb olyan tevékenységet támogathat, amely a tanszéki vízföldtani oktatás és az annak közvetlen alapját adó, iskolateremtő, tudományos műhelymunka javát szolgálja.

B) másodlagosan

  • a képzés és a tudományos fejlesztés során felmerülő dologi kiadások (tanulmányi kirándulások költségei, diákkörök, szakdolgozók kiszállási költségei, beruházások, fejlesztések, szolgáltatások igénybe vétele stb.) fedezéséhez hozzájárulhat.
  • a legkiválóbb graduális és posztgraduális hallgatókat, iktatókat és kutatókat kiemelt ösztöndíj jellegű juttatással támogathatja
  • támogathatja a hidrogeológiai műhelymunka eredményeinek publikálását (dologi, kiadási költségek fedezése).
Technikai információk

Adószám: 18248890-2-43

Bankszámlaszám: OTP Bank 11705998-21264272

Székhely: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c

 

Mádlné Dr. Szőnyi Judit: A geotermikus energia - készlet, kutatás, hasznosítás

 

A könyv az Alapítvány gondozásában jelent meg 2006-ban. Célja volt – az akkori szakirodalmi háttéranyag feldolgozásával – egy, a geotermikus energiához kapcsolódó összefoglaló, ismeretterjesztő mű összeállítása.

A könyv nyomtatott formában megvásárolható az ELTE Általános és Alkalmazott Földtan Tanszék titkárságán, illetve szkennelt verziója letölthető itt.

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy a könyvhöz való hozzáférés (letöltés) az Ön, illetve Cége számára hasznos ismeretekkel szolgál támogassa adományával Alapítványunkat!

Az Alapítvány bankszámlájára (OTP Bank 11705998-21264272) történő utalás közleményébe kérjük,  tüntesse fel az Adomány szót. Cégek számára az Adomány után igénybe vehető adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolás érdekében utalás esetén vegye fel a kapcsolatot Alapítványunkkal az alábbi elérhetőségen: F. Nagyné Gulyás Klára ()