Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány

Az alapítvány célja: a magyar hidrogeológia fejlesztésének előmozdítására egy új tudományos központ, a Tóth József és Erzsébet nevét viselő Hidrogeológia Professzúra megalapítása az ELTE TTK keretein belül. E központ feladatainak folyamatos támogatása a következők szerint:
a) E központ fő célja a modern hidrogeológiai (a Tóth-féle medence hidraulikát és a medencebeli vízáramlások földtani hatótényező szerepét integráló) megközelítés oktatásának, fejlesztésének és kutatásának, valamint a szakterület gyakorlati alkalmazásának elősegítését szolgáló tevékenységek folyamatos támogatása.
b) Kivételes képességű és elkötelezettségű magyar hidrogeológusok szakmai (tudományos és gyakorlati) munkájának korlátlan támogatása.
c) Kimagasló képességű hidrogeológus diákok, egyetemi hallgatók számára oktatási és szakmai gyakorlatszerzés támogatása ösztöndíj formájában, az általuk preferált modern hidrogeológiai szakterületeken, nemzetközileg elismert iskolákban, intézményekben.
d) Alapító Tóth József hidrogeológiai tudományos munkásságának tudományos igényű feldolgozása, szakmai örökségének megőrzése és gyarapítása, a téma iránt érdeklődők számára elérhetővé tétele.

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében különösen, de nem kizárólag az alábbi tevékenységeket végzi.
Az ELTE TTK hidrogeológiával foglalkozó:
- szakembereinek anyagi támogatása szakmai oktatási anyagok, publikációk, kiadványok készítésében; műszer- és eszköz beszerzésekben és hazai és nemzetközi tanulmányutakon, konferenciákon való részvételben a színvonalasabb hidrogeológia oktatás és kutatás érdekében,
- oktatóinak és kutatóinak részleges vagy teljes foglalkoztatása, bérkiegészítése,
- az oktatást és kutatást segítő adminisztratív személyzet foglalkoztatása a professzúra keretein belül,
- pályázatok kiírása, ösztöndíjak adása,
- hidrogeológusok tanulmányinak összegyűjtése, publikálása.
Magyar hidrogeológus diákok külföldi szakmai útjainak, konferenciákon vagy továbbképzéseken való részvételének anyagi támogatása pályázat alapján.
Nemzetközi és hazai hidrogeológiai tájékoztató rendezvények, konferenciák szervezése.
A Tóth József-féle szakmai gyűjtemény rendszerezésének és közkinccsé tételének (elektronikus, illetve nyomtatott formában) anyagi támogatása.

Alapító a közte és az ELTE TTK munkatársai közötti több mint húsz éve fennálló a hidrogeológiai területen történt gyümölcsöző együttműködés alapján az ELTE TTK-t tekinti az alapítvány legmegfelelőbb és legméltóbb helyének.

Az Alapítvány létrejötte alkalmából az Alapítóval készített interjú az alábbi linken tekinthető meg : http://www.eas.ualberta.ca/jtoth/
A felvétel a ”Magyar Mérnök Kamara” egyórás, rendszeres havi ”Duna TV” televíziós műsora alkalmával készült 2006 november  29-én.


A Kuratórium:
elnök: Bartholy Judit
titkár: Szanyi János
tagok: Sőreg Viktor, Szarka László, Varsányi Zoltánné Tóth Irén

A Felügyelő Bizottság:
elnök: Józsa János
tagok: Barkász Sándor, Kovács Balázs