Karstflow2013

2013. szeptember 4-7. között Egyetemünkön került megrendezésre a "Hierarchical Flow Systems in Karst Regions" című nemzetközi szimpózium, melynek szervezésében és lebonyolításában a Tanszéken működő Hidrogeológia és Geotermia műhely oktatói, kutatói és PhD hallgatói főszerepet játszottak.

A konferencia elnöke Mádlné Szőnyi Judit, Tanszékünk egyetemi docense volt, a szervezést Erőss Anita tudományos munkatárs koordinálta. A rendezvény a Természettudományi Kar Kari Tanácsától „Eötvös Conference in Science” minősítést kapott. A szimpóziumon 27 országból 140 kutató vett részt. Részletek és a konferencián készült fényképek galériája megtekinthető: http://www.karstflow2013.org

A rendezvényt kétnapos kurzus előzte meg (2013. szeptember 2–3.), amely a szimpózium két fő témakörének, a regionális felszín alatti áramlási rendszerek és a karsztrendszerek hidrogeológiai működésének elméleti és gyakorlati hátterével ismertette meg a résztvevőket.