Hírek, aktualitások

Richard Martel előadása

A Hidrogeológia és Geotermia Műhely meghívására Tanszékünk vendége Dr. Richard Martel, a kanadai Quebec Egyetem professzora. 2015. október 15-én 11 órai kezdettel "Characterisation of groundwater of military range training areas" címmel előadást tart a déli épület 5.501. termében. Az előadás részletei a flyeren olvashatók.

Dr. Martel

 

Neville Robinson előadása

A Hidrogeológia és Geotermia Műhely meghívására Tanszékünk vendége Dr. Neville Robinson, az ausztráliai Flinders Egyetem kutatója. 2015. október 8-án 10 órai kezdettel "Topics of Tóthian Regional Flow" címmel előadást tart a déli épület 5.501. termében. Az előadás részletei a flyeren olvashatók.

 

Hallgatóink külföldi sikerei

Júliusban két rangos nemzetközi konferenciáról is díjakkal tértek haza a munkájukat poszteren bemutató hallgatóink. Török Ágnes Edinburgh-ban a karbonátszedimentológusok 15. alkalommal megrendezett Bathurst Konferenciáján mutatta be MSc szakdolgozati eredményeit a süttői pleisztocén édesvízi mészkő vizsgálatáról. Ági a legjobb hallgatói poszterként értékelt munkájáért a Cambridge Carbonates által felajánlott díjakban részesült, egy csodaszép félbevágott ammoniteszt, William Smith 1815-ös Nagy-Britannia földtani térképének facsimile nyomatát és egy kovásodott korall bekeretezett mikroszkópi képét hozhatta haza. Bajnai Dávid a rétegtan tudományterületének legfontosabb nemzetközi konferenciáján, a Grazi Egyetemen megrendezett STRATI 2015-ön járt. Ő is az MSc szakdolgozatából, a Bersek-hegyi alsó kréta egy szakaszának ciklussztratigráfiai vizsgálatáról készített posztert. Ezzel elnyerte a hallgatói poszterverseny második díját, a Springer Kiadó által szponzorált 250 eurós könyvutalványt. Az oklevélhez a képen Helmut Weissert svájci professzor gratulál, akiről elnevezett kora kréta Weissert-esemény Dávid kutatásainak is a középpontjában áll. Érdekes, hogy a süttői travertino és a berseki márga kőfejtői egymástól alig 6 km-re vannak, de geológiai jelentőségüket most széles e világban sikerült megismertetni. Hallgatóink örömében osztoznak témavezetőik, Mindszenty Andrea és Pálfy József is. A hallgatók konferencia-részvételét a Papp Simon Alapítvány, illetve a MOL Mecenatúra támogatta.

 

Tanszékünk vendége Dr. Heinz Surbeck

2015. június 1-2. között tanszékünk vendége Dr. Heinz Surbeck (ETH Zürich, Nucfilm GmbH). Június 2-án 14 órai kezdettel "Aeroradiometry with a drone aircraft to look for uranium hotspots in a former wetland" címmel tart előadást, melynek részletei a meghívóban megtalálhatók. Az előadás a geológus érdeklődők mellett a hidrológus, s általánosságban a vízügyi és környezettani szakemberek, biológus, geográfus, atomfizikus, radiokémikus kollégák figyelmére is számít. Egy olyan sajátos U szennyezésről szól, melyet a mocsarak lecsapolásához köthető mobilizáció idézett el. Az előadás  egy 2014-ben Svájcban megtörtént eset eredményeit és tanulságait fogja bemutatni. A téma elsőként itt, az ELTE-n kap nemzetközi nyilvánosságot.

 

Dr. John Molson előadása

Ismét tanszékünk vendége Dr. John Molson, az Université Laval (Québec, Kanada) kutatója, aki 2015. május 19-én „A ‘’Warm-Up’’ Seminar: Numerical Modelling of Heat Transport in Porous and Discretely-Fractured Porous Media”  címmel tart előadást.

A kutató a felszíni és felszínalatti vízben zajló fizikai és transzport folyamatok leképezésére alkalmas numerikus szimulációs szoftverek fejlesztésének és alkalmazásának nemzetközileg elismert szakembere, jelenlegi kutatási témái elsősorban repedezett rendszerek, valamint geokémiai rendszerek modellezéséhez kapcsolódik, ezen belül többfázisú rendszerek áramlása, NAPL és szerves szennyezőanyagok transzportja és biodegradációja, továbbá hőtranszport modellezés.
Dr. Molson jelen előadásában elsősorban a porózus és repedezett közegekben zajló hőtranszport folyamatokat vizsgálja mind lokális, mind regionális léptékben. Részletes leírás a csatolmányban.

Az előadás az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéke, a Regional Groundwater Flow Commission of International Association of Hydrogeologists, valamint Early Career Hydrogeologists’ Network magyar tagozatának közös szervezésében valósul meg. A kutató látogatása az ELTE és a MOL között létrejött MOL mecenatúra program keretében valósul meg.

Időpont: 2015. május 19. 14:30
Helyszín: ELTE TTK, 0-817 Dudich terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C)

 
További cikkeink...