Hírek, aktualitások

Tanszéki sikerek az ISZA-n

A Magyar Geofizikusok Egyesülete Ifjúsági Bizottsága és a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Bizottsága 2015. március 27-28-án 46. alkalommal rendezte meg Sopronban az Ifjú Szakemberek Ankétját. A 35 év alatti geológusok és geofizikusok bemutatóit három kategóriában értékelte a zsűri. Tanszékünk hallgatói igen eredményesen szerepeltek, mind az elméleti, a gyakorlati, és a poszter szekcióban is a díjazottak között voltak. Összesen hét díjjal és két különdíjjal tértek haza. Az elméleti kategóriában I. díjat nyert Horváth Balázs, III. díjat Bartha István Róbert és Héja Gábor (aki egyben az O&G Kft. különdíjasa), a gyakorlati kategóriában II. díjas Oross Rebeka, III. díjas Csondor Katalin (aki egyben a Biocentrum Kft arany különdíjasa), a poszter kategóriában pedig II. díjat nyert Csicsek Ádám. Mindannyiuknak gratulálunk!


A díjazott előadások szerzői és címei:

Elméleti kategória:
1.     Microfacies associations and depositional environment of the Triassic slope and basinal deposits (Aggtelek‒Rudabánya Hills, NE Hungary)
Balázs Horváth1, Kinga Hips2
1Eötvös Loránd University, Department of Physical and Applied Geology, 2MTA-ELTE Geological, Geophysical and Space Science Research Group

3.     Lake Pannon deltaic deposits in Gerecse Hills, Hungary
István Róbert Bartha1, Imre Magyar2, László Fodor3, Gábor Csillag4, Zoltán Lantos4, Lilla Tőkés1, Orsolya Sztanó1
1Department of Physical and Applied Geology, Eötvös Loránd University, 2Research Group for Paleontology, Hungarian Academy of Sciences, Hungarian Natural History Museum, Eötvös University, 3MTA-ELTE Geological, Geophysical and Space Sciences Research Group at Eötvös University, 4Geological and Geophysical Institute of Hungary Research Group at Eötvös University

3.     Cretaceous folding of the Keszthely Hills and the northern part of the Zala Basin
Gábor Héja
Eötvös Loránd University Department of Physical and Applied Geology


Gyakorlati kategória:

2.     Structural development of the Drava basin and the relating gas/oil fields in the Barcs region
Rebeka Oross1, Katalin Fülöp2, Imre Szilágyi1,3, János Csizmeg1,21Department of Physical and Applied Geology, ELTE, Budapest; 2Hungarian Horizon Energy Ltd., Budapest; 3MOL Plc., Budapest

3.     Analysis of the karst system of the Bükk region (Hungary) using radionuclides as natural tracers and multivariate data analysis
Katalin Csondor1, Anita Erőss1, József Kovács1, Edit Borbás2, Heinz Surbeck3, Judit Mádl-Szőnyi1, Ákos Horváth4, László Lénárt5
1Department of Physical and Applied Geology, Eötvös Loránd University; 2Institute of Mathematics and Informatics, Szent István University, Gödöllő; 3Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland; 4Department of Atomic Physics, Eötvös Loránd University; 5Department of Hydrogeology and Engineering Geology, University of Miskolc


Poszter kategória:
2.     The position and structural evolutiion of the Veszprém thrust in the light of new field data (Veszprém plateau, Hungary)
Ádám Lajos Csicsek
ELTE TTK, Dept. of Physical and Applied Geology

 

Semsey Emlékérmet kapott Kocsis Ádám

A Magyarhoni Földtani Társulat 2015. március 18-án megtartott 163. Közgyűlésén kitüntetések átadására is sor került. A Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem ez évi nyertese tanszékünk doktorandusza, Kocsis Tibor Ádám. Az Emlékérem fiatal, földtudománnyal foglalkozó szakembert jutalmaz publikációban közreadott eredménye alapján. A díjazott pályamű a Paleobiology folyóiratban 2014-ben megjelent "Radiolarian biodiversity dynamics through the Triassic and Jurassic: implications for proximate causes of the end-Triassic mass extinction" című tanulmány, amelynek társzerzői Ádám konzulense és témavezetője, Wolfgang Kiessling (Erlangeni Egyetem) és Pálfy József.

 

Új tisztségviselők a Magyarhoni Földtani Társulatban

A Magyarhoni Földtani Társulat 2015. március 18-án tartotta meg a 163. Tisztújító Közgyűlését. A következő három évre a Társulat társelnökévé választották Leél-Őssy Szabolcsot. Az Ellenőrző Bizottság tagja lett Mindszenty Andrea. A Választmány tagnévsora még nem végleges, tanszéki munkatársaink közül várhatóan Pálfy József és Sztanó Orsolya vesz részt ebben a testületben. A vezetőség teljes listája és részletes információk az MFT honlapján olvashatók.  Minden új tisztségviselőnek gratulálunk és sikeres munkát kívánunk!

 

Tanszékünk vendége Dr. John Molson

A tanszékünkön működő Hidrogeológia és Geotermia Műhelye 2014. november 24-28 között vendégül látta Dr. John Molson-t, az Université Laval, Department of Geology and Geological Engineering (Canada Research Chair in Quantitative Hydrogeology of Fractured Porous Media, Québec, Kanada) kutatóját. Dr. Molson a felszíni és felszínalatti vízben zajló fizikai és transzport folyamatok leképezésére alkalmas numerikus szimulációs szoftverek egyik nemzetközileg kimagasló fejlesztője. Kutatási témái elsősorban a repedezett kőzetek és a geokémiai rendszerek modellezéséhez kapcsolódnak. Ezen belül érdeklődési területei a többfázisú szivárgás, a NAPL (vízzel nem elegyedő folyadékfázis) és szerves szennyezőanyagok transzportja és biodegradációja továbbá a hőtranszport modellezés. Látogatása során, november 27-28-án rövid kurzust tartott mesterszakos és doktorandusz hallgatóknak. Látogatása a MOL támogatásával valósult meg.

 

Hallgatóink Lásszlóffy Woldemár pályamunkái dicséretben részesültek

Idén három hallgatónk is dicséretben részesült a Magyar Hidrológiai Társaság Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatán:

Bodor Petra: A rózsadombi megcsapolódási terület felszín alatti vizeiben bekövetkező időbeli változások vizsgálata (témavezető: Erőss Anita)

Martinecz Ádám: Hidrosztratigráfiai értékelés és áramkép szimuláció a Budai Termálkarszton (témavezető: Mádlné Szőnyi Judit)

Pósch Dániel:  Érd hidraulikai viszonyainak tisztázása vízbázisvédelmi célokhoz (témavezető: Simon Szilvia)

 
További cikkeink...