Kutatási témák

<< Vissza

A PanSeTek Csoport

Miocén-pliocén deformáció és üledékképződés a Pannon-medencében: új szintézis tektonikai, szedimentológiai és geokronológiai adatok alapján

Az újonnan előkerülő felszíni és mélyföldtani adatok alapján kérdésessé vált az általánosan elfogadott medencefejlődési modellek érvényessége, a különböző tektonikai és üledékképződési események kora. Kutatásaink az alábbi fő témakörökre irányulnak:

  • a viszonylag nyugodtnak gondolt „poszt-rift” fázis során keletkezett szerkezetek nyomozása, tektonikai stílusuk és koruk meghatározása
  • a „szin-rift” és „poszt-rift” fázisok közti átmenet és kora
  • a széthúzásos deformáció befejeződése, a neotektonikus inverzió kezdete
  • a medencekitöltés üledékes fejlődése, különös tekintettel a lejtő progradációjának/aggradációjának változó mértékét és jellegeit befolyásoló tényezőkre
  • a késő-miocén és pliocén szerkezetek és az üledékképződés közötti kapcsolat nyomozása
  • a késő-miocénen belül megfigyelt vízszintemelkedés kora és geodinamikai magyarázata
Fontosabb kutatási területeink:
  • a Dunántúli-középhegység északi része és a Kisalföld
  • a Zalai-medence és Somogy
  • a Bükkalja és a Hernád-árok
  • a közép-magyarországi nyírózóna középső része és a Gödőllői-dombság

A pannon fekü tektonikai térképe (közép-magyarországi nyírózóna)