Dr. Kovács József

<< Vissza

 

Beosztás egyetemi adjunktus
Kutatási terület földtudományok, geomatematika
Szoba 1.707
Telefon +36/1/372-2500 (1779 mellék)
Fax +36/1/381-2130
E-mail
Dr. Kovács József
Végzettségek

1981 okleveles geológus, ELTE
1987 vízellátás - csatornázás, szakmérnök, BME
1989 műszaki földtan, szakmérnök, BME
1991 geomatematikai szakgeológus, ELTE

Tudományos és oktatói címek / fokozatok

1981-83 ösztöndíjas. gyak.
1983-89 tanársegéd
1989- adjunktus
1987 egyetemi doktor
2007 Ph.D.

Oktatói tevékenység

1982 műszaki földtan gyakorlat, ELTE
1984 földtani kutatás és készletszámítás, ELTE
1990 geomatematika, ELTE
1990 számítástechnika, ELTE
1990 önálló munka geol. hallgatóknak, ELTE
1994 hidrogeológia, ELTE
1994 számítástechnika földtani alkalmazásai, ELTE
1998 geostatisztika, ELTE
2001 digitális fotó és képfeldolgozás; ELTE
1999 táblázatkezelés geológusoknak; ELTE
1999 adatbáziskezelés geológusoknak; ELTE
1998 hidrogeológia, Babes - Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
2004 könyezettudományi számítások, ELTE
2005 bevezetés a térinformatikába, ELTE
2005 műszaki földtan, ELTE
2009 haladó könyezettudományi számítások, ELTE
2008 térinformatika körmyezettudományi alkalmazásai (Surfer)
2008 bevezetés gyakorlati adatelemzésbe a földtudományok területén, Doktori Iskola kurrzus, ELTE

Fontosabb szakmai tevékenységek

1998-99: A DAAD és a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) egy kutatócsere projektjének keretében közös kutatómunka a Dortmund-i Egyetem munkatársaival.
1999-2002: A British Council és a MÖB egy kutatócsere projektjének keretében közös kutatómunka a Leeds-i Egyetem munkatársaival.
1992-: Vezetés és részvétel OTKA és FKFP projektekben,
1998-: Meghívott oktató, hidrogeológiából a Babes - Bolyai Tudományegyetemen, Kolozsvár
2003-2004, 2005-2006: felkért oktató, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kőipari Szakmérnök szakán
2010-: Időroros vizsgálatok Csallóköz és Szigetköz sekély felszínalatti vízszintjein, a Szlovák Tudományos Akadémia, Hidrológiai Intézetének munkatársaival.

Szerkesztőségi tagság

Journal of Hungarian Geomathematics

Tudományos közélet

Tagja a Magyarhoni Földtani Társulatnak, titkára a Geomatematikai Szakosztálynak

Elismerések

2008-ban a hallgatók megválasztották az ELTE Természettudományi Karának Kiváló oktatójának.

Válogatott publikációk

Kovács J., Hatvani I.G., Kovácsné Székely I., Tanos P., Korponai J., 2011. Key question of sampling frequency estimation during system calibration, on the example of the Kis-Balaton Water Protection System’s data series. Georgikon for Agriculture Vol. 14 (1) pp. 53-68.

Bradak B., Thamo-Bozso E., Kovacs J., Marton E., Csillag G., Horvath E., 2011: Characteristics of Pleistocene climate cycles identified in Cerna Valley loess-paleosol section (Vertesacsa, Hungary), Quaternary International, pp. 1-12.

Hatvani I.G., Kovács J., Kovácsné Székely I., Jakusch P., Korponai J., 2010. Analysis of long term water quality changes in the Kis-Balaton Water Protection System with time series-, cluster analysis and Wilks’ lambda distribution. Ecol. Eng., 37, pp. 629-635, IF 2,745.

Kovács J., Hatvani I.G., Korponai J., Kovácsné Sz.I., 2010. Morlet wavelet and autocorrelaiton analysis of long term data series of the Kis-Balaton Water Protection System (KBWPS). Ecological Engineering, 36, pp. 1469-1477

Kovács J., Czauner B., Kovácsné Székely I., Borsodi A., Reskóné Nagy M., 2008: A Balaton eltérő vízminőséggel rendelkező térségeinek változásai és a mért vízminőségi idősorok mintázatai, 1985-2004 között, Hidrológiai Közlöny, 88 évf. 6. szám, 172-174,

Kovács J., Koroknai Zs., Futó I., Kovácsné Székely I., 2006: Period estimation and using multivariable data analysis methods in Lake Balaton time–series, Acta Geod. et Geoph. Hung, Vol.:41/(1), pp.: 45–54.

Dryden, I. L., Márkus L., Taylor C. C., Kovács J., 2005: Non–stacionary spatio–temporal analysis of karst water levels, Applied Statics Vol. 54, Part 3, pp. 1–18.

Kovács J., Reskóné Nagy M., Kovácsné Székely I., 2005: Mintavételezés gyakoriságának vizsgálata tér–statisztikai függvénnyel a Velencei–tó példáján, Hidrológiai Közlöny, Vol. 85, Part. 6, pp.68–71.

Koroknai Zs., Kovács J., Kovácsné Székely I., 2005: A Balaton “medencefelosztásának” vizsgálata többváltozós adatelemzéssel, Hidrológiai Közlöny, Vol. 85, Part. 6, pp. 62–64.

Kovács J., Márkus L., Halupka G., 2004: Dynamic Factor Analysis for Quantifying Aquifer Vulnerability, Acta Geol. Hung. Vol. 47/1, pp. 1–17.

Márkus L., O. Berke, Kovács J., W. Urfer, 1999: Analysis of spatial structure of latent effects governing hydrogeological phenomena, Environmetrics, Vol 10. pp. 633–654.

Kovács J., Lesták F., 1991: Applicational Possibility of the Geostatistical and Geomathematical methods in the Field of Environment Protection. Acta Geodetica Geophysica et Montanistica Hungarica, Vol.:26, 395–394.


Kovács József munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában
ELTE TTK, nappali képzés
 • Adatelemzési és feldolgozási módszerek a hidrogeológiában
 • Bevezetés a térinformatikába 1.
 • Geomatematika
 • Geostatisztika
 • Haladó környezettudományi számítások
 • Műszaki földtan
 • Szakdolgozati konzultáció
 • Térinformatikai alkalmazások (Surfer) a környezettudományban
 • Digitális fotózás és képfeldolgozás I.
 • Digitális fotózás és képfeldolgozás II.
 • Diplomamunka szeminárium I.
 • Diplomamunka szeminárium II.
 • Környezettudományi számítások
 • Szakdolgozati konzultáció I.
 • Szakdolgozati konzultáció II.
 • Szaklaboratórium I.
 • Szaklaboratórium II.
 • Hidrogeológia

Babes – Bolyai Tudományegyetem, nappali képzés

 • Hidrogeológia


ELTE TTK Doktori képzés

 • Bevezetés az adatelemzésbe
Adatelemzés a földtanban és a környezettudományokban, különös tekintettel az idősoros és többváltozós vizsgálatokra. Jelenlegi kutatási területe Magyarország jelentősebb felszíni vizei közül érint néhányat (Balaton, Velencei Tó Fertő tó, Kis-Balaton, Tisza), illetve az Aggteleki karsztrendszert. Kiemelt témája a dinamikus faktoranalízis alkalmazása különböző víztartók esetén.