Zsemle Ferenc

<< Vissza

 

Beosztás gyakorlati oktató
Kutatási terület geotermia, földhőszondák
Szoba 1.706
Telefon +36/1/372-2500 (1778 mellék)
Fax +36/1/381-2130
E-mail
Zsemle Ferenc
Tanulmányok

2000 – 2005.    környezetjogi szakokleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, posztgraduális környezetvédelmi jog. A diplomamunka címe: A felszín alatti vizek védelmének jogi szabályozása Magyarországon
2003 –     Miskolci Egyetem, Mikoviny Sámuel Doktori Iskola, doktori képzés levelező tagozaton
2000.    MSc diploma: okleveles geológus, ELTE. A diplomamunka címe: A hidraulikai rezsimjelleg terepi észlelésen alapuló értelmezése az izsáki Kolon-tó környezetében
1995 – 2000.    Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest, geológus szak, környezetföldtan-hidrogeológia szakirány
1991 – 1995.     Kossuth Lajos Gimnázium, Budapest

Munkahely

2001 –      egyetemi tanársegéd, ELTE, Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
2000 – 2001.     szaktárgyi oktató, ELTE, Természettudományi Kar, Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék

Munkaköri feladatok

A Hidrogeológiai és környezetföldtani laboratórium vezetése
A műszerpark fejlesztése, állagmegőrzése
Az Analitikai és talajmechanikai laboratórium üzemeltetése. ellenőrzése
ERASMUS koordinátori tevékenység a környezettan és környezettudomány szakokon

Oktatási tapasztalatok

Az alábbi tárgyak oktatása 2000-től: Környezetgeológia, Termálvizek és geotermia, Hulladékelhelyezés, Alkalmazott hidrogeológia, Alkalmazott hidrogeológia szeminárium, Bevezetés a hidrogeológiába, Önálló munka Terepi térképezés a hidrogeológiában, Hidrogeológiai térképezés és értelmezés
V. éves környezettan tanár szakos hallgatóknak terepgyakorlat vezetése
Elektronikus tananyag készítése hidrogeológia és geotermia témában környezettan tanár szakos és geológus hallgatók részére
Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (középiskolások részére), Környezetvédelem szekcióban zsűritag (2002)
Szakdolgozat-bírálat: 10 db
Szakdolgozati témavezetés: 20 db

Kutatási tapasztalatok

Termálvízalapú geotermikus fűtési rendszerek potenciáltérképének Budapesten
A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete felvázolása
A geotermikus potenciál számítás módszereinek összefoglalása
A PBHRP – Pannonian Basin Hydrological Research Program – keretén belül a Duna-Tisza-közi talajvízkutak idősoros elemzése
Budai Termálkarszt-rendszer hidrodinamikájának vizsgálata nyomjelzéssel

Szakmai tapasztalatok

Lefolyási idő meghatározás a budai csatornarendszerben (2008)
Szakértői tevékenység hévíz- és ásványvízbeszerzési témakörben (Nézsa, 2007; Kocs, 2008)
A ferihegyi bányató vízmérlege, hidrológiája (2001)
Geológiai és hidrogeológiai modell felállítása Csömör és Kistarcsa térségére (2001)
Nyomjelzéses vizsgálatok a zirci vízbázis érdekében (2001)

Pályázati részvételek

OTKA 048329: Hidrogeológiai modellek megbízhatóságának növelése geostatisztikai módszerek fejlesztésével, 2005-2007, témafelelős: Dr. Szűcs Péter. Feladatkör: a Duna-Tisza-közi talajvízkutak idősoros elemzése
OTKA T047159: Felszínalatti vízáramlások hatása a Pannon-medence közép-dunavölgyi régiójában tanulmányozható aktuogeológiai folyamatokra, 2004-2006 témafelelős: Mádlné Dr. Szőnyi Judit. Feladatkör: terepi mérések koordinálása, lebonyolítása, észlelések adatainak értékelése

Nyelvtudás

szakmai nyelvanyaggal bővített angol középfokú nyelvvizsga

Elismerések

1999.   XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Ásvány-Kőzettan-Geokémia szekció III. helyezés
2000.   VII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, Tájvédelem szekció különdíj
2000.   Lászlóffy Woldemár diplomamunka-pályázat II. helyezés

Tudományos társulati tagság

1998 –        Magyarhon Földtani Társulat
2004 –        Magyar Hidrológiai Társaság
2004 –        International Association of Hydrogeologists

Válogatott publikációk
László LENKEY – Ferenc ZSEMLE – Judit MÁDL-SZÔNYI – Ladislaus RYBACH (2008): The Neogene Geothermal Reservoirs in the Great Hungarian Plain: Possibilities and Limitations – Central European Geology, Vol. 51/3, pp. 241–252

Szilvia SIMON – Judit MÁDL-SZŐNYI – Imre MÜLLER – Ferenc ZSEMLE (2008): Geophysical and Chemical Identification of Near Surface Saline Water, Lake Kelemenszék Area – Central European Geology, Vol. 51/3, pp. 219–230

Judit MÁDL-SZÔNYI – László LENKEY – Tamás HÁMOR – Ladislaus RYBACH – Ferenc ZSEMLE (2008): A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon, ENERGOexpo 2008. VI. Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia, 2008. Szeptember 23-25., Debrecen, Abstract kötet 121-123. o.

CSERNÓCZKI Zsuzsa – MÁDLNÉ SZŐNYI Judit – ZSEMLE Ferenc – KOVÁCS József – GALSA Attila (2010): Hőszivattyúk fenntarthatósága, egy talajszondás rendszer tapasztalatai 41-42. o. in: Pál-Molnár Elemér (sz.): Medencefejlődés és geológiai erőforrások, Víz, szénhidrogén, geotermikus energia, A Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, Szeged, GeoLitera Kiadó, 2010

Balázs ISTÓK – Gergely KRISTÓF – Ferenc ZSEMLE (2009): Experimental Investigation of Residence Time in Communal Sewers – Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’09) The 14th International Conference on Fluid Flow Technologies, Budapest, Hungary, September 9-12, 2009

MÁDLNÉ SZŐNYI Judit – ZSEMLE FERENC (2007): II. Hidrogeológia in: Angyal, Zs. (szerk.) (2007): Komplex környezettani terepgyakorlat környezettan szakos tanároknak. CD-ROM kiadvány. ELTE TTK Környezettudományi Iskola, Budapest

MÁDLNÉ SZŐNYI Judit – ZSEMLE Ferenc (2009): Geotermikus vízalapú (fűtő-hűtő) rendszerek telepítésének lehetőségei Budapesten és környezetében, Erdélyi Mihály Alapítvány.

MÁDLNÉ SZŐNYI Judit – ZSEMLE Ferenc – LENKEY László (2010): Termálvízalapú geotermikus fűtési rendszerek potenciáltérképe Budapesten, Kétkutas rendszer telepítési terve, Erdélyi Mihály Alapítvány.

MÁDLNÉ SZŐNYI Judit – ZSEMLE Ferenc – LENKEY László – VIRÁG Magdolna (2010): Termálvízalapú geotermikus fűtési rendszerek potenciáltérképe Budapesten, Kétkutas rendszerek telepítésének lehetőségei Budapesten, Erdélyi Mihály Alapítvány.

 

Zsemle Ferenc munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában
Feltöltés alatt...