Dr. Hatvani István Gábor

<< Vissza

 

Beosztás vendég óradó
Kutatási terület felszíni vízrendszerek kutatása, egy- és többváltozós adatelemző módszerekkel
Szoba 1.707
Telefon +36/1/372-2500 (1779 mellék)
Fax +36/1/381-2130
E-mail
Hatvani István Gábor
Tanulmányok

2010 - 2013 ELTE, TTK, Környezettudományi Doktori Iskola - Környezeti-földtudomány Ph.D. program
2005 - 2010 ELTE, TTK, Környezettudomány szak

Végzettség

Okleveles környezetkutató, M.Sc. (ELTE, 2010)
ISO 14001 belső auditor (SGS Hungary, 2009)

Szakértői jogosultság

Magyar Mérnöki Kamara:
SZKV-1.3. – Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZKV-1.1. – Hulladékgazdálkodási szakértő

Szakmai tapasztalat

Séd-Nádor-csatorna környezetvédelmi tényfeltárási munkálataihoz kapcsolódó terepi feladatok elvégézse a Wessling hungary Kft.-nél.

Második CC-WaterS továbbképzés a Thessaloniki Egyetemen, Dél-Kelet Európai Régió számára. Téma: Klímaváltozás hatása az ivóvízbázisokra.

A BAF I. Felszíni kutatási fázis módszertani értékelésének kidolgozása, alvállalkozói megbízás a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-től. Téma: A korábbi BAF tanulmányok geomatematikai értékelése és javaslattétel a projekt jövőbeni lefutására. 2012

TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése projekt, melynek keretében az ELTE TTK-n működő környezettudomány szakok felülvizsgálata a cél. 2013.03.03 – 2013.12.31

6th National Communication of Hungary to the UNFCCC (Magyarul: 6. Klímaváltozási országjelentés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye felé) 2013.

Részvétel a DANUBIUS-RI pán-európai projekt előkészületi munkálataiban az IIC (iternational Initiative Commitee) tagjaként, hogy felvételt nyerhessen az Európai Bizottság ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) Roadmap-jébe való felvételének előkészítési munkálataiban.

Nyelvismeret

2010.   olasz szóbeli és írásbeli középfokú akkreditált és nemzetközi nyelvvizsga (B2).
2002.    angol szóbeli és írásbeli felsőfokú akkreditált és nemzetközi nyelvvizsga (C2).

Egyetemi kitüntetés, elismerések

2014. Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj; TÁMOP-4.2.4-A/1-11/1-2012-0001
2013. Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj; TÁMOP-4.2.4-A/1-11/1-2012-0001
2012. Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány Ernst Mach Ösztöndíja. Ismételt sikeres pályázás.
2011.    Magyar Fejlesztési Bank Habilitas Ösztöndíja
2011.    Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány Ernst Mach Ösztöndíja
2010. Dr. Pauka Imre Tanulmányi Díj. Tudományos tevékenységem és tanulmányi eredményeim alapján 2010-ben a Golder Zrt. Dr. Pauka Imre nevével fémjelzett tanulmányi díját nyertem el, Budapest 2010.
2010
.    Természettudományi Kar kiváló hallgatója (dékáni kitüntetés)
2009.    Köztársasági ösztöndíj a 2009/2010-es tanévre
2008.    Természettudományi Kar kiváló hallgatója (dékáni kitüntetés)
2008.    Alkalmazott és Környezetföldani tanszék elismerő oklevele a Föld napja rendezvénysorozaton végzett munkájáért

Tudományos versenyeken elért helyezések
1. Fiatal előadó kategória, első helyezés.
Determining Anthropogenic Effects Using Principal Component Analysis on a fluvial (E Hungary) and Two Lake Ecosystems (W Hungary, E Austria). CMA4CH, Mediterraneum Meeting, Rome 2012
2.    TXM Olaj- és Gázkutató Kft. különdíja.
Principal Component Analysis (PCA) on data series of Hídvégi Pond (W Hungary). Ifjú Szakemberek Ankétja, Mátrafüred 2010.
3.    Gyakorlati kategória első dij és Magyarhoni Földtani Társulat Geomatematikai szakosztályának különdíja.
Többváltozós és idősoros módszerek alkalmazása a Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer Adatsoraira. Ifjú Szakemberek Ankétja, Keszthely 2009.
4.    Zsűri kiemelt dicsérete.
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése; OTDK, Hidrolgeológia-Hidrológia tagozat, Szombathely 2009.

Tudományos társulati, szerkesztőbizottsági tagság

2009- Magyarhoni Földtani Társulat
2011- IAMG Student Chapter Szeged (Nemzetközi Geomatematikai Társulat Diák Szervezete)
2011- Magyar Hidrológiai Társaság
2012- Társszerkesztő a Central European Journal of Geosciences-nél (IF 0.506)
2014- Magyar Mérnöki Kamara (01-15205)

Válogatott publikációk

Hatvani István, Kovács József, Korponai János, Kovácsné Székely Ilona A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) hosszú távú fizikai, kémiai és biológiai paramétereinek elemzése HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 89: (6)15-18 (2009)
Hatvani I G, Kovács J, Korponai J Mintavételezési gyakoriság optimalizálása variogram függvénnyel a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer példáján. TERMÉSZETVÉD KÖZLEM 18: pp. 202-210. (2012)
Kovács József, Hatvani István Gábor, Korponai János, Székely Kovács Ilona Morlet wavelet and autocorrelation analysis of long-term data series of the Kis-Balaton water protection system (KBWPS) ECOL ENG 36: (10)1469-1477 (2010)
Hatvani István Gábor, Kovács József, Székely Kovács Ilona, Jakusch Pál, Korponai János Analysis of long-term water quality changes in the Kis-Balaton Water Protection System with time series-, cluster analysis and Wilks' lambda distribution ECOL ENG 37: (4)629-635 (2011)
József Kovács, Mária Nagy, Brigitta Czauner, Ilona Székely Kovács, Andrea K Borsodi, István Gábor Hatvani Delimiting sub-areas in water bodies using multivariate data analysis on the example of Lake Balaton (W Hungary) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 110: 151-158. (2012)
Kovács J, Korponai J, Kovácsné Székely I, Hatvani I G Introducing sampling frequency estimation using variograms in water research with the example of nutrient loads in the Kis-Balaton Water Protection System (W Hungary) ECOL ENG 42: 237-243 (2012)
Norbert Magyar, István Gábor Hatvani , Ilona Kovácsné Székely, Alois Herzig, Mária Dinka, József Kovács Application of multivariate statistical methods in determining spatial changes in water quality in the Austrian part of Neusiedler See ECOL ENG 55: 82-92 (2013)
István Gábor Hatvani, Adrienne Clement, József Kovács, Mrs Ilona Székely Kovács, János Korponai Assessing water-quality data: the relationship between the water quality amelioration of Lake Balaton and the construction of its mitigation wetland JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH 40:(1) pp. 115-125. (2014)
József Kovács; Péter Tanos; János Korponai; Ilona Kovácsné Székely; Károly Gondár; Katalin Gondár-Sőregi; István Gábor Hatvani Analysis of Water Quality Data for Scientists In: Kostas Voudouris; Dimitra Voutsa (szerk.) Water Quality and Water Pollution: Evaluation of Water Quality Data. Rijeka: InTech Open Access Publisher, 2012. pp. 65-94 (ISBN:978-953-51-0486-5)
Hatvani, I.G., Magyar, N., Zessner, M., Kovács, J., Blaschke, A.P., 2014. The Water Framework Directive: Can more information be extracted from groundwater data? A case study of Seewinkel, Burgenland, eastern Austria. Hydrogeology Journal, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10040-013-1093-x (in press)
Kovács, J., Kovács, S., Magyar, N., Tanos, P., Hatvani, I.G., Anda, A., 2014. Classification into homogeneous groups using combined cluster and discriminant analysis (CCDA). Environmental Modelling and Software, DOI: http://10.1016/j.envsoft.2014.01.010 (in press)

Hatvani István Gábor munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában

Hatvani István Gábor előadásjegyzéke pdf formátumban

Oktatási tevékenység

2010. – Bevezetés a térinformatikába – B.Sc. föltudomány szakos hallgatók részére
2014. – Környezettudományi számítások – B.Sc. környezettudomány szakos hallgatók részére

Bírált közlemények, szakdolgozatok
Mellékelt bírálatok jegyzéke
Témavezetői, konzulensi tevékenység

1. Magyar Norbert, 2012 OFKD Veszprém. A Fertő tó ausztriai területén mért vízminőséget leíró paraméterek idősorainak vizsgálata egy- és többváltozós feltáró adatelemző módszerekkel, TDK dolgozat, ELTE TTK, Budapest. Első helyezés
2. Marádi Attila, Environmental Sciences M.Sc. theis: Systemic evaluation of contemporary agriculture and the premises of its replacing alternative - Preliminary Emergy Analysis of an urban permaculture garden, Sveriges Landbrusuniversitet, 2013

Tudományos kutatómunkám tárgya felszíni és felszín alatti vízrendszerek adatsorainak vizsgálata, egy- és többváltozós, valamint idősoros adatelemző módszerekkel. Doktori disszertációmat a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer idősorainak geomatematikai kiértékeléséből írtam. Kutatási tevékenységemet 2007 őszén kezdtem Kovács József témavezetésével, akinek segítségéven 2014-ben megszerezhettem a doktori fokozatot. Kutatási tevékenységem egyik kiemelt célja, hogy modern matematikai módszerekkel olyan folyamatokra tudjak rávilágítani, melyek nem csak a Balaton (mint Európa legnagyobb sekély vizű tava) megóvását segítenék elő, hanem más felszíni víztestekre is alkalmazva segítséget nyújthasson kutatóknak, természeti kincseink megőrzésében nemzetközi szinten. Az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékén folytatott kutatás mellett munkahelyemen az MTA CSFK FGI-ben paleoklíma kutatással foglalkozom ,ahol a tanulmányaim és doktori kutatásom során megszerzett gyakorlati tapasztalataimat tudom átültetni egy másik kutatási témába.