Horányi Anna

<< Vissza

 

Beosztás PhD hallgató
Kutatási terület a Pannon-tó turbidit rendszerinek szedimentológiai, morfológiai elemzése
Szoba 1.522
Telefon +36/1/372-2500 (8732 mellék)
Fax
E-mail
Horányi Anna
Tanulmányok

2010-től: Ph.D. hallgató, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Földtudományi Doktori Iskola, Földtan-geofizika Program
téma: A Pannon-tó turbidit rendszerinek szedimentológiai, morfológiai elemzése
2005–2010: Geológus szak, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem

Konferencia részvételek

XLI. Ifjú Szakemberek Ankétja, Mátrafüred – 2010. március 26-27.
XL. Ifjú Szakemberek Ankétja, Keszthely – 2009. március 27-28.
Magyar Geofizikusok Egyesületének 32. vándorgyűlése, Pécs – 2009. szeptember 24-26.

Szakmai elismerések

2010: XLI. Ifjú Szakemberek Ankétja – elméleti kategória 2. helyezés
2009: XL. Ifjú Szakemberek Ankétja - MOL Nyrt. különdíja

Tudományos társulati tagságok

Magyarhoni Földtani Társulat (2009-től)
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (2009-től)
Eötvös University Student Chapter of AAPG (2010-től) – alelnöki tisztség

Oktatási tevékenység

Karotázs és szeizmikus értelmezés (gyakorlat)

Válogatott publikációk

HORÁNYI, A. 2009: Mélyvízi törmelékkúpok csatornáinak 3D szeizmikus képe: egy délnyugat-magyarországi példa. — Absztrakt, XL. Ifjú Szakemberek Ankétja, Keszthely, absztrakt kötet, pp.64-65.

HORÁNYI, A. 2009: Mélyvízi törmelékkúpok csatornáinak térképezése 3D szeizmikus adattömbön: egy délnyugat-magyarországi példa. — Absztrakt, VIII. Földtudományi Ankét, Nagykanizsa, absztrakt kötet, pp.1.

HORÁNYI, A., SZTANÓ, O., SZAFIÁN, P., BADA, G., HORVÁTH, A. 2009: Pliocén-pleisztocén vízhálózat a Makói-árok területén: térképezés 3D szeizmikus adattömbön. — Absztrakt, Magyar Geofizikusok Egyesületének 32. vándorgyűlése, Pécs, absztrakt kötet, pp. 25-26.

HORÁNYI, A. 2010: Late:Miocene-Pleistocene drainage network evolution in the Makó Trough. — Absztrakt, XLI. Ifjú Szakemberek Ankétja, Mátrafüred, absztrakt kötet, pp. 31-32.

HORÁNYI, A. 2010: Vízhálózat a Makói-árok területén a késő-miocéntől a pleisztocénig – térképezés 3D szeizmikus adattömbön. — Diplomamunka, ELTE, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Budapest,102 p.

HORÁNYI, A., TAKÁCS, Á., FODOR, L. 2010: Üledékföldtani és szerkezetföldtani megfigyelések a Gorba-hát keleti lejtőjén („Gyökér-völgy”, Nyugati-Gerecse). — Földtani Közlöny 140, 223-234.


 

Feltöltés alatt...
A Pannon-tó turbidit rendszereinek szedimentológiai, morfológiai elemzése

A pannon-medence teületén a mélyvízi sziliciklasztos képződmények akár ezer métert meghaladó vastagságban fordulnak elő, szerepük szénhidrogén-tároló kőzetként is jelentős. A medencében mélyített fúrások alapján az északnyugat és északkelet felől, eltérő lehordási területről, eltérő hosszúságú útvonalon érkező, alapvetően jól osztályozott üledék különböző típusú, agyag/homok arányú turbidites összleteket hozott létre (Juhász, 1992; 1994). Az így létrejövő mélyvízi törmelékkúpok morfológiai sajátságai 3D szeizmikus adattömbök segítségével tanulmányozhatóak.

A szeizmikus adattömbökből adott felületek mentén attribútum térképek állíthatóak elő, melyeken láthatóvá válnak az egyes törmelékkúpok geomorfológiai építőelemei (pl. csatorna-gát rendszerek, lebenyek) (e.g. Posamentier és Kolla, 2003; Mayall et al., 2006). Mivel a mélyvízi törmelékkúpok morfológiáját meghatározó tényezők közül a legfontosabbak a mélybe jutó üledék mennyisége, uralkodó szemcsemérete, homok/agyag aránya, a medencealjzat topográfiája (e.g. Bouma, 2000), így a két beszállítási terület egy-egy törmelékkúp rendszerének 3D szeizmikus értelmezésével a magok alapján feltételezett különbségekhez a morfológiai elemek változásai is hozzárendelhetők.

A szeizmikus szelvények és adattömbök segítségével a törmelékkúpok térbeli változatosságán kívül egy-egy medence területen vizsgálható, hogy az összletben a progradáció előrehaladtával milyen változásokat mutatnak a turbiditek, valamint az egyéb gravitációs tömegmozgási termékek és ehhez milyen szeizmikusan is térképezhető paleo-geomorfológiai elemek kapcsolódhatnak.