Cserkész-Nagy Ágnes

<< Vissza

 

Beosztás PhD hallgató
Kutatási terület Tiszai folyóvízi üledékek kutatása UHR szeizmikus szelvények alapján, folyószabályozás hatása a Tisza mederváltozásaira
Szoba 1.522
Telefon +36/1/372-2500 (8732 mellék)
Fax +36/1/381-2130
E-mail
Cserkész-Nagy Ágnes
Munkahelyek

2007-: Lorberterv Kft. (hidrogeológus, vízföldtani tervezés)
2005: Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. (geológus)
2004: Statoil, Norvégia – nyári szakmai gyakorlat (medenceelemzés)

Tanulmányok
2005-2008: ELTE TTK, Földtan–Geofizika doktori program
1999-2005: ELTE TTK geológus szak, okleveles geológus (környezet és hidrogeológia szakirány)
Szakmai tapasztalat
  • ultra-nagyfelbontású szeizmikus szelvények elemzése a Tiszán – folyófejlődés természetes (szedimentológiai, paleomorfológiai és negyedidőszaki klímarekonstrukció) és mesterséges (szabályozott) környezetben (recens üledékképződés és folyódinamika); fosszilis folyóvízi kőzettestek tanulmányozása (Dél-Afrika)
  • földtani tervezés - vízbeszerzési és földhő-hasznosítási szakvélemények, tervek, vízföldtani modellezés, környezetföldtani és kármentesítési monitorozás
  • útökológiai monitorozás és térinformatikai elemzés
Elismerések

2005: XXXVI. Ifjú Szakemberek Ankétja, II. díj (gyakorlati)
2005: XXXVI. Ifjú Szakemberek Ankétja, Magyar Geológiai Szolgálat különdíja

Társulati tagságok

2000-: Magyarhoni Földtani Társulat
2004-: Bükki Emlőstani Kutatócsoport
2004: IAESTE

Nyelvismeret

Angol, középfok
Német, alapfok

Oktatói tevékenység

2007: Földtani térképezés és szelvényszerkesztés gyakorlat, terepgyakorlat

Válogatott publikációk

CSERKÉSZ-NAGY Á. T., TÓTH T., VAJK Ö. & SZTANÓ O. (2010): Erosional scours and meander development in response to river engineering: Middle-Tisza region, Hungary. Proc. Geol. Assoc., 121: 238-247.

CSERKÉSZ-NAGY Á. T., TÓTH T. & SZTANÓ O. (2008): Reconstruction of a Pleiscocene meandering river and its climatical background in the NE part of Great Hungarian Plain by using UHR seismic images. FLAG Biennial Meeting, Budapest, Abstract Book: 20.

CSERKÉSZ-NAGY Á. T., TÓTH T., VAJK Ö. & SZTANÓ O. (2008): River bed morphology of a regulated meandering river: Middle-Tisza Region. FLAG Biennial Meeting, Budapest, Abstract Book: 9.

NAGY Á.T., TÓTH T. & SZTANÓ O. (2007): Channel morphometry indicates humid climate in the Late Pleistocene: UHR seismic images from the Great Hungarian Plain. 25th IAS Meeting of Sedimentology, Patras, Book of abstracts: 280.

NAGY Á.T. (2007): Magyarország geológiai, vízrajzi és éghajlati adottságai. In: Bihari Z., Heltai M., Csorba G. (szerk.): Magyarország Emlőseinek Atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest: 12–17

NAGY Á.T., TÓTH T. & SZTANÓ O. (2007): A „harmadik folyó” ¬– Pleisztocén folyóvízi üledékek elemzése sekélyszeizmikus szelvények alapján a Tisza Tiszadob Martfű közti szakaszán. Földtani Közlöny: 137/2: 239-260.

NAGY Á.T., TÓTH T. & SZTANÓ O. (2006): Új, kombinált módszerek a Közép-Tisza jelenkori mederüledékeinek jellemzésére. Földtani Közlöny: 136/1: 121-138.

NAGY Á. T., VAJK Ö., TÓTH T. & SZTANÓ O. (2005): Természetes folyófejlődés a gátak közé szorított Közép-Tiszán. Hidrológiai Közlöny: 85/5: 55-62.

NAGY Á.T., SZTANÓ O., NÁDOR A., UHRIN A., TÓTH T & HORVÁTH F. (2005): Controlls on alluvial systems: Case studies from the Pannonian Basin, Hungary. Professors’ Meeting, Paracuru, Brasil, 2005.oct.19-21. (poster)

NAGY Á. T. (2005): A jelenkori üledékképződés egyes sajátosságai ultranagyfelbontású egycsatornás szeizmikus szelvények alapján a Közép-Tiszán. XXVI. Ifjú Szakemberek Ankétja, Sarlóspuszta. MGE. Absztraktkötet: 20-21.

Feltöltés alatt...
Feltöltés alatt...