Petrik Attila

<< Vissza

 

Beosztás PhD hallgató
Kutatási terület A Bükkalja miocén szerkezetalakulása
Szoba 1.522
Telefon +36/1/372-2500 (8732 mellék)
Fax
E-mail
Petrik Attila
Végzettség

2010-: PhD képzés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományi Doktori Iskola, Földtan-geofizika Program. Téma: A Bükkalja miocén szerkezetalakulása.
2010-: Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Geoinformatika szak.
2005-2010: Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, geográfus szak.
2010. 06.19.: okleveles geográfus (kitüntetéses diploma)
2010.05.14.: diplomamunka, A Villányi-hegység és a Görcsöny-máriakéméndi vonulat mikrotektonikai elemzése.

Szakmai tapasztalat

1.    Megbízó: Magyar Állami Földtani Intézet
Megbízás kezdete és vége: 2007. 06. 01 – 2007. 11. 25.
Megbízás tárgya: A Mecsek-alja vonal tektonikai elemeinek felmérése és kiértékelése.
2.    Megbízó: Magyar Állami Földtani Intézet
Megbízás kezdete és vége: 2008. 04. 12 - 2008. 06. 20.
Megbízás tárgya: Tektonikai mérések a mecseki és villányi külszíni bányákban és azok kiértékelése.
3.    Megbízó: Magyar Állami Földtani Intézet
Megbízás kezdete és vége: 2009. 08. 01 - 2009. 09. 30.
Megbízás tárgya: A Villányi-hegység tektonikai elemeinek felmérése és kiértékelése.

A fenti megtisztelő lehetőségeket a 62468. sz. OTKA projekt keretében kaptam. A projekt címe: A Mecseki- és a Villány-Bihari-zóna ősföldrajzi viszonyainak feltárása a felső-triász  - középső-kréta képződmények sokoldalú elemzése alapján (Magyar Állami Földtani Intézet).

Ezeken túl 2009-ben bekapcsolódhattam a magyar-osztrák TéT együttműködés által támogatott „A Keleti-Alpok és a Pannon-medencét övező területek késő-jura - kréta medencefejlődésének és üledékes rétegsorainak korrelációja: kulcs az ALCAPA térségbe tartozó, tektonikailag elkülönített terrénumok paleogeográfiai kérdéseinek megoldásához.„ tárgyú projektbe is.
Emellett 2008-tól szakmai idegenvezetőként dolgozom a pécsi székhelyű Utazási Klubnál. Vittem csoportokat Szlovéniába, Ausztriába és több magyar tájegységbe.

Konferenciák

OTDK, Szeged 2007
ISZA (Ifjú Szakemberek Ankétja), Keszthely, 2009
OTDK, Szombathely 2009
CETEG (Central European Tectonic Group), Pécs, 2009
Égervölgyi Konferencia, Pécs, 2009
II. Települési környezet konferencia, Debrecen, 2009
ISZA (Ifjú Szakemberek Ankétja), Mátrafüred, 2010
Égervölgyi Konferencia, Pécs, 2010
Magyar Földrajzi Konferencia, Pécs 2010
Tectonic Studies Group Annual Meeting, Durham (UK), 2011

Díjak, elismerések, ösztöndíjak

OTDK, Szeged 2007: A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) különdíja a Szedimentológia Szekcióban. (A Felsővadácsi Breccsa orientációs vizsgálata c. munkával).
ISZA (Ifjú Szakemberek Ankétja), Keszthely, 2009: II. helyezés az elméleti kategóriában. (A Villányi-hegység mezozoos képződményeinek mikrotektonikai mérései és azok értelmezése c. munkával).
OTDK, Szombathely 2009: II. helyezés + a MÁFI különdíja. (A Villányi-hegység mikrotektonikai elemzése, paleo-feszültségtereinek meghatározása c. tanulmánnyal).
Égervölgyi Konferencia, Pécs, 2009: I. helyezés a Villányi-hegység mikrotektonikai elemzése, paleo-feszültségtereinek meghatározása c. tanulmánnyal.
ISZA (Ifjú Szakemberek Ankétja), Mátrafüred, 2010: III. helyezés + MBFH (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) különdíja és közönségdíj. (A Villányi-hegység és térségének morfometriai és morfotektonikai vizsgálata digitális terepmodell alapján c. munkával).
Égervölgyi Konferencia, Pécs, 2010: I. helyezés „A Villányi-hegység és térségének morfometriai és morfotektonikai vizsgálata digitális terepmodell alapján” című előadással.
HUNGEO, Szombathely, 2010: Hajdú-Moharos József Ifjúsági Díj (legjobb szakdolgozat kategóriában).
2006-2010 Stúdium Alapítvány ösztöndíja (Tatabánya MJV Önkormányzata)
2007-2009 Schalkhammer Antal Alapítvány ösztöndíja.
2009/2010 tanév Köztársasági Ösztöndíj.
2010. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem (Magyarhoni Földtani Társulat)

Társulati tagságok

Magyarhoni Földtani Társulat (2006. 10. 16. óta)
Magyar Földrajzi Társaság (2008. 03. 26. óta)
Magyar Szerkezetföldtani Szakcsoport (2008 januárjától)

Nyelvismeret

Angol B2
Olasz A2

Válogatott publikációk

PETRIK A. 2007: A Felsővadácsi Breccsa orientációs vizsgálata. Konferenciakötet, XXVIII. OTDK, Szeged, p. 228

PETRIK A. 2008: A Felsővadácsi Breccsa klasztjainak orientációs vizsgálata. — Modern Geográfia, http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/foldtan/petrik_attila_2008_1.pdf

PETRIK A. 2009: A villányi-hegységi mezozoos képződmények mikrotektonikai méréseinek értelmezése. — Földtani Közlöny, 139/3. pp. 217-236

PETRIK A. 2009: A Villányi-hegység mezozoos képződményeinek mikrotektonikai mérései és azok értelmezése. Konferenciakötet, XL. Ifjú Szakemberek Ankétja, Keszthely, pp. 25-26

PETRIK A. 2009: A Villányi-hegység mikrotektonikai elemzése, paleo-feszültségtereinek meghatározása. Konferenciakötet, XXIX. OTDK, Szombathely, p.170

PETRIK A. 2009: Results of microtectonic measurements on Mesozoic formations in the Villány Hills, Hungary. Konferenciakötet, CETEG (Central European Tectonic Group) és a Magyar Szerkezetföldtani Szakcsoport 7. találkozója, Pécs, p.26

PETRIK A. & STEFÁN K. 2009: A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában. Konferenciakötet, II. Települési környezet konferencia, Debrecen, pp. 16.-24

PETRIK A. 2010: A Villányi-hegység és a Máriakéménd-bári vonulat mikrotektonikai elemzése. - Diplomamunka, PTE-TTK, Földrajzi Intézet.

PETRIK A. 2010: A Villányi-hegység és térségének morfometriai és morfotektonikai vizsgálata digitális terepmodell alapján. Konferenciakötet, XLI. Ifjú Szakemberek Ankétja, Mátrafüred, pp. 53.-54.

PETRIK A. – JORDÁN GY. 2010: A Villányi-hegység és térségének morfometriai és morfotektonikai vizsgálata digitális terepmodell alapján. Konferenciakötet, HUNGEO, Szombathely, pp. 53.-54.

PETRIK A. – JORDÁN GY. 2011: A Villányi-hegység és térségének morfometriai és morfotektonikai vizsgálata digitális terepmodell alapján. Konferenciakötet, V. Magyar Földrajzi Konferencia, Pécs, pp. 53.-54.

PETRIK A. – JORDÁN GY. 2011: Morphotectonic Analysis of thrust-faulted zone using DTA. A case study for the Villany Hills, Hungary. Tectonic Studies Group, Durham, pp.110.

Megjelenés alatt:
PETRIK A. 2011: Microtectonic measurements and interpretation on the Mesozoic formations in the Villány Hills and Görcsöny-Máriakéménd ridge. Central European Geology.

A Bükkalja miocén szerkezetalakulása.

Egy kutatócsapat részeként feladatom a Bükkalja miocén deformációinak vizsgálata, a deformációk hatásainak vizsgálata a térség üledékképződési folyamataira, üledékképződődési környezeteire. A főbb deformációs fázisok, stílusok, törésrendszerek geometriai, kinematikai és geokronológiai meghatározása, terepi mezotektonikai mérések, szeizmikus szelvények (3D-s szeizmika) elemzése és morfotektonikai módszerek segítségével. Ezen kívül az egyes deformációs folyamatok integrálása, valamint korrelálása a Pannon-medence szerkezeti fázisaival.